Nederlands   |    Français

logo header logo header logo header logo header logo header


Poreuze buizen

Poreuze buizen of infiltratiebuizen maken bufferen, afvoeren en infiltratie van hemelwater beheersbaar met respect voor het milieu.

Vandaag worden we steeds meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van het klimaat nl. overvloedige regenbuien. Onze klassieke rioleringsstelsels zijn echter niet ontworpen om zo’n overvloed aan hemelwater tijdig af te voeren. Wat resulteert in talrijke overstromingen...

In deze context bieden onze poreuze buizen de oplossing. Deze betonbuizen staan ook wel bekend als infiltratiebuizen of draineerbuizen. Zij maken deel uit van de gescheiden rioleringsstelsels. Deze moderne rioleringsstelsels bestaan uit parallelle buizenstrengen:

  • één van gewone betonbuizen voor de afvoer van het vervuild water;
  • één van poreuze betonbuizen voor de afvoer en buffering van het hemelwater.

Het water dat vervoerd wordt door de poreuze rioleringsbuizen, kan dankzij de waterdoorlatende betonwand het rioleringsstelsel geleidelijk verlaten en zo de bodem insijpelen. Dankzij deze poreuze buizen wordt het rioleringsstelsel ontlast, wat de kans tot overstromingen bij hevige regenbuien opmerkelijk vermindert. De insijpeling in de bodem zorgt er voor dat het grondwaterpeil gerespecteerd wordt, wat uitdroging van de bodem vermijdt.

Onze poreuze betonbuizen zijn voorzien van een geïntegreerde rubberdichting die zorgt voor een gemakkelijke plaatsing. Verder voldoen zij aan de strenge kwaliteitseisen (Benor - PTV 104) waarin o.a. bepaald wordt welke waterdoorlatendheid deze poreuze buizen moeten hebben alsook de minimale belasting die ze moeten kunnen trotseren.

Kortom gaan onze poreuze rioleringsbuizen een belangrijke rol spelen in de toekomst van zowel mens als milieu door het tegengaan van:

  • wateroverlast door infiltratie en buffering van hemelwater;
  • uitdroging van de bodem.

Catalogus Bovin - Hoofdstuk Poreuze buizen

Meer informatie (afmetingen, gewichten, sterkteklasse...) over onze poreuze buizen kan u steeds terugvinden in onze catalogus: Catalogus Bovin - Hoofdstuk Poreuze buizen

BENOR-certificaat : Bovin voor Poreuze buizen van ongewapend beton voor draineer- en infiltratieleidingen: BENOR Bovin Buizen en hulpstukken

Beschikbare maten

  • DN:40 L:200
  • DN:50 L:200
  • DN:60 L:240
  • DN:80 L:240
  • DN 90 L:240
  • DN:100 L:240

 

© 2014 - 2021  All web projects